Regelgeving

Wat zijn de verkeersregels voor een trike als driewielige bromfiets?

Een trike die is goedgekeurd als driewielige bromfiets heeft een maximumsnelheid van 45 kilometer per uur. Om hierop te mogen rijden, moet u:

 • minimaal 16 jaar zijn

 • een bromfietsrijbewijs hebben

 • Een helm dragen, tenzij de trike veiligheidsgordels heeft

 

Wat zijn de verkeersregels voor een gehandicaptenvoertuig met een motor?

Voor een gehandicaptenvoertuig met een motor gelden regels voor onder andere de maximumsnelheid, minimumleeftijd en verzekeringsplicht.Soorten gehandicaptenvoertuigen met motorVoorbeelden van gemotoriseerde gehandicaptenvoertuigen zijn:•elektrische rolstoelen;•scootmobielen;•gesloten gehandicaptenvoertuigen zoals de Canta, Amica, Arola en Mini Cruiser City.

 

Deze gehandicaptenvoertuigen mogen niet breder zijn dan 1,10 meter, niet langer dan 3,50 meter en niet hoger dan 2,00 meter.Minimumleeftijd voor gemotoriseerd gehandicaptenvoertuigU moet minimaal 16 zijn om een gemotoriseerd gehandicaptenvoertuig te besturen als dit voertuig harder kan dan 10 kilometer per uur. Gaat het gemotoriseerde gehandicaptenvoertuig niet sneller dan 10 kilometer per uur, dan geldt er geen minimumleeftijd.Ontheffing jongeren onder de 16 Jongeren onder de 16 jaar die een gehandicaptenvoertuig met een motor willen besturen, kunnen een ontheffing aanvragen op grond van artikel 5 van het externe link: Reglement rijbewijzen. De ontheffing kunt u aanvragen bij de wegbeheerder. Meestal is dit de gemeente of provincie.Gehandicaptenvoertuig en plaats op de wegMet een gemotoriseerd gehandicaptenvoertuig mag u gebruikmaken van de stoep, het voetpad, het fietspad, het fiets/bromfietspad en de rijbaan. U mag geen gebruik maken van autowegen en autosnelwegen.Als deze wegonderdelen allemaal aanwezig zijn, mag u zelf bepalen welke weg u neemt. U moet zich houden aan de verkeersregels van die weg.

Maximumsnelheid gehandicaptenvoertuig met motor

Voor gehandicaptenvoertuigen gelden de volgende maximumsnelheden:•Op de stoep mag u maximaal 6 kilometer per uur rijden.•Op het (brom)fietspad binnen de bebouwde kom mag u maximaal 30 kilometer per uur rijden, buiten de bebouwde kom 40 kilometer per uur.•Op de rijbaan, behalve op autowegen en autosnelwegen, mag u maximaal 45 kilometer per uur rijden, zowel binnen als buiten de bebouwde kom.

Verlichting gehandicaptenvoertuig

Op een gehandicaptenvoertuig is overdag bij slecht zicht en 's nachts voorlicht en achterlicht verplicht. Dit geldt niet als u op de stoep rijdt. Rijdt u zonder (goed werkende) verlichting, dan kunt u een boete krijgen.

 

 

Verzekering gehandicaptenvoertuig met motor

Op een gemotoriseerd gehandicaptenvoertuig is geen kenteken nodig. Wel is een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid verplicht. Een verzekerd voertuig heeft een verzekeringsplaatje aan de achterzijde.

Rijbewijs gehandicaptenvoertuig met motor

Als u een gehandicaptenvoertuig met een motor bestuurt heeft u geen (bromfiets)rijbewijs nodig.Een brommobiel is geen gehandicaptenvoertuig, ook niet als deze is aangepast voor het gebruik door een gehandicapte.

Adiva
Verschillen met gelijksoortige voertuigen
Scootmobiel
 • Niet toegestaan op de snelweg

 • Niet toegestaan op de autolweg

 • Mag op een fietspad rijden

 • Mag op de stoep(trottoir) rijden

 • Mag in wandelgebieden rijden

 • Mag rijden in winkelpromenade

 • Mag parkeren op de stoep(trottoir)

 • Geen rijbewijs nodig

 • Mag maximaal 18km

 • Is een officieel hulpmiddel

 • Electrische motor

 • 110 cm breed

 • Geen wegenbelasting

 • Verplicht te verzekeren

 • Geen gordelplicht

Brommobiel
 • Niet toegestaan op de snelweg

 • Niet toegestaan op de autolweg

 • Mag niet op een fietspad rijden

 • Mag niet op de stoep(trottoir) rijden

 • Mag niet in wandelgebieden rijden

 • Mag niet rijden in winkelpromenade

 • Mag niet parkeren op de stoep(trottoir)

 • Geen rijbewijs nodig

 • Mag maximaal 45 km

 • Is een officieel hulpmiddel

 • Electrische motor

 • 110 cm breed

 • Geen wegenbelasting

 • Verplicht te verzekeren

 • Geen gordelplicht

2010 - present

2010 - present

De Adiva AD3 is een driewielscooter die bereden mag worden met een autorijbewijs.Dit maakt hem voor veel mensen aantrekkelijk.

Partners
CONTACT

Trade & Traffic Plus B.V.
Prins Mauritslaan 5a
8091 AJ Wezep
Tel. 038-4533222
M. 06-52037773

© 2013-2019 Trade & Traffic Plus B.V.